Ettårsfotografering sent i oktober

A summer Sunday in Lima, Peru